Історія

Кафедра менеджменту і маркетингу була створена в 1998 році і розпочала підготовку студентів зі спеціальності 7.050100 за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальність «Маркетинг». В 2001 році була ліцензована підготовка спеціалістів за напрямом 0502 «Менеджмент» і розпочалося навчання студентів із спеціальностей 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 7.050201 «Менеджмент організації»  із спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії». В 2004 році Міністерством науки і освіти України було акредитовано спеціалістів з маркетингу, а в 2007 – підготовку спеціалістів з менеджменту.

У 2010 році відкрито магістратуру за спеціальностями:”Маркетинг”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент ЗЕД”.

Перший випуск спеціалістів з маркетингу  було здійснено в 2003 році .     В 2005 році було здійснено перший випуск спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організації» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Інтелектуальна історія кафедри розпочалася в 1995 році, коли університет започаткував співпрацю з Фондом Ганса Зайделя (Німеччина).Згідно з угодою Фонд фінансував гуманітарний проект «Євромаркетинг», який  здійснювався на базі економічного факультету університету.

Проект був розрахований на 4 роки і передбачав:

·  навчання студентів економічного факультету по спеціальному курсу «Євромаркетинг», який читався викладачами з Німеччини;

·  передачу факультету інтелектуальної власності у вигляді курсу лекцій з маркетингу, розроблено і прочитано на факультеті професором Егоном Б. Гайлем;

·  читання курсу лекцій, керівництво підготовкою презентаційних робіт;

·  передачу факультету фахового книжного фонду;

·  обладнання комп’ютерного класу.

Об’єктами інтелектуальної власності в розпорядженні кафедри є:

· курс лекцій з маркетингу – це ексклюзивний авторський курс, який розробив професор Е. Гайль;

·  спеціальна методика проведення комплексного маркетингового дослідження, результат якого             представлявся у вигляді презентаційного проекту;

·  методика проведення і конкурсної оцінки презентованих проектів.